Skip to navigation

Informace o cookies

Tento web používá k poskytovaní služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Kontaktní informace

karasova@karasovalegal.cz     +420 775 649 822

Právní služby

 

Obchodní právo

V této oblasti poskytuji zejména následující právní služby:

  • založení obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.), zápis do živnostenského a obchodního rejstříku, registrace k daním, zápis do evidence skutečných majitelů
  • příprava společenských smluv, zakladatelských listin a stanov
  • změny ve společnosti, změny výše základního kapitálu, akcionářské dohody, zajištění notářských zápisů apod.
  • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností
  • likvidace a zrušení společnosti
  • zajišťování průběhu valných hromad a jejich organizace, příprava zpráv o vztazích
  • rejstříková řízení (zápis změny do obchodního rejstříku, výmazy z obchodního rejstříku)

Obchodní právo

Updated on 2020-01-31T17:04:43+00:00, by Adéla Homutová.