Skip to navigation

Informace o cookies

Tento web používá k poskytovaní služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Kontaktní informace

karasova@karasovalegal.cz     +420 775 649 822

Odměna

Při sjednávání odměny, jakož i v průběhu poskytování právních služeb, si zakládám především na naprosté transparentnosti a předvídatelnosti. Mým cílem a zároveň hlavní motivací je vyřešit záležitost k maximální spokojenosti klienta, a to co nejefektivnějším způsobem. Klient na počátku spolupráce vždy obdrží odhad časové a finanční náročnosti poskytovaných služeb a je o těchto skutečnostech průběžně informován po celou dobu spolupráce.

Odměna je vždy sjednávána na základě vzájemné dohody, a to s ohledem na časovou a odbornou náročnost dané věci, případně na hodnotu projednávané věci.

Časovou odměnu zpravidla sjednávám jako hodinovou. Můžeme se však také dohodnout na odměně určené pevnou částkou. Takto sjednaná odměna platí bez ohledu na výslednou skutečnou časovou náročnost dané věci a je využívána například při zakládání obchodních společností či sepisu smluv, stanovisek a právních rozborů.

Další možností je využití paušální odměny, která bývá sjednána předem, a to s ohledem na předpokládaný rozsah právních služeb poskytnutých za měsíc. Klient tak platí odměnu vždy ve stejné výši, bez odhledu na skutečný rozsah poskytovaných služeb.

Na nutnost případných dalších výdajů, jako jsou například soudní a správní poplatky či platby za překlad, je klient vždy předem upozorněn.

Odměna

Updated on 2019-12-18T09:09:01+00:00, by Adéla Homutová.